Siste kjente posisjon for LadyFame

GPS tracking powered by InstaMapper.com

tirsdag, november 14, 2006

Registrert i skipsregistret, tildeling av kallesignal

-----Opprinnelig melding-----Fra: post [mailto:post@nis-nor.no] Sendt: 14. november 2006 10:

SV: Tildeling av kjenningssgnal

Tildelt kjenningssignal: LK9879

Vårt saksnr.: 200606134
Bergen, 14. november 2006

SKIPSREGISTRENE NIS/NORURL:
http://www.nis-nor.no TEL: +47 55541250

FAX: +47 55541275

Ingen kommentarer: